Deltalab – Produkter och Service

Deltalab är ett ledande företag inom design och tillverkning av laboratorieförbrukning.
Oavsett var DELTALAB når ut så gör vi det med hängivelse till kvalitet, service och etisk driven ansvarsfullhet.

Vår närvaro i över 125 länder och nätverk på över 900 distributörer är ett resultat av över 35 års internationell marknadsföring. Kliniker, sjukhus, industrier, universitet och referenslaboratorier över de fem kontinenterna litar på DELTALAB som en garanti för kvalitet och service.

Förbrukningsmaterial för lab
Förpackning
Säkerhet
Handskar
Provbehållare
Provburkar
Ställ och korgar
Generella labvaror
Rör
Kuvetter
Mikrorör

Burkar
Påsar
Pipettspetsar
Pipetter
PCR
Kit för provinsamling
Glasvaror
Petriskålar
Svabbar
Kryoboxar
Kryorör

Pin It on Pinterest