Diapath – Produkter och Service

Diapath är ett specialiserat företag som designar och tillverkar instrument och reagenser för medicinska sektorn inom patologi, med nationell och internationell distribution.

Innovation, Pålitlighet, Säkerhet och Kvalitet är nyckelkoncept som tillhör Diapath affärsfilosofi som kontinuerligt investerar i forskning och utveckling för att skapa innovativa produkter som gör operatörens arbete säkrare och säkerställer pålitliga resultat för patienten.

Kasettmärkare
Dehydrering
Ottix
Inbäddning
Mikrotom

Knivblad
Vattenbad
Cytocentrifug
Cytoförbrukning
Förbrukning inom histologi

Pin It on Pinterest