UGAB – Produkter och Service

Svenska UGAB utvecklar, tillverkar och levererar produkter för produktautomation inom laboratorier, medicinteknik och industri. Vi uppfattas som tekniskt ledande inom energieffektiv skyddsventilation och vi erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta program.

UGAB Industries AB bildades år 2000 och hade en tydlig vision om att att stärka Svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft för att klara en global konkurrens. Sedan dess har vi på ett tydligt sätt visat att Sverige kan, genom innovationer och hårt arbete, behålla och förstärka vår plats i världen som en teknisk ledare och kulturell förebild.

Vi har under lång tid, tillsammans med våra ledande kunder, byggt upp ett globalt kontaktnät för sourcing av högkvalitativa och kostnadseffektiva komponenter. Detta gör att vi i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen vet vad som redan finns färdigt att köpa samt vad man själv måste utveckla. Denna förmåga ger oss möjlighet att tidigt göra relevanta kostnadsanalyser av en framtida produkt.

UGAB är certifierade för utveckling, tillverkning och leverans av automations produkter enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2008.

Dragskåp
VAV and Control

Pin It on Pinterest