Klimatskåp / Växtkammare

Klimatskåp, Klimatkammare, Växtkammare, Fotoperiodiska system, Testkabinett

 • KK115 SMARTPRO | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 109 liter

  Läs mer
 • KKS115 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 109 liter

  Läs mer
 • KK115 FIT D Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 109 liter

  Läs mer
 • KK115 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 109 liter

  Läs mer
 • KK240 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK240 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 240 liter

  Läs mer
 • Klimatkammare_Pol-Eko_240KKS_1

  KKS240 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 240 liter

  Läs mer
 • klimatkammare_poleko_KK240_D_SmartPro_med_flakt

  KK240 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 240 liter

  Läs mer
 • KK240 FIT Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK240 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 240 liter

  Läs mer
 • KK350 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK350 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 322 liter

  Läs mer
 • KK350 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK350 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 322 liter

  Läs mer
 • KK400 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK400 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 416 liter

  Läs mer
 • KKS400 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 416 liter

  Läs mer
 • KK400 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK400 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 416 liter

  Läs mer
 • KK500 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT S Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT S SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK700 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 600 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 625 liter

  Läs mer
 • KK700 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 600 liter

  Läs mer
 • KK700 FIT S Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT S SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 600 liter

  Läs mer
 • KK750 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 749 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT D Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 749 liter

  Läs mer
 • KKS750 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KKS750 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 749 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 749 liter

  Läs mer
 • KK1200 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system | bild 2

  KK1200 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 1330 liter

  Läs mer
 • KK1200 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1200 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 1330 liter

  Läs mer
 • KK1450 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1450 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 1485 liter

  Läs mer
 • KK1450 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1450 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 1485 liter

  Läs mer
 • KK115 SMARTPRO | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 109 liter

  Läs mer
 • KKS115 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 109 liter

  Läs mer
 • KK115 FIT D Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 109 liter

  Läs mer
 • KK115 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK115 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 109 liter

  Läs mer
 • KK240 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK240 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 240 liter

  Läs mer
 • Klimatkammare_Pol-Eko_240KKS_1

  KKS240 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 240 liter

  Läs mer
 • klimatkammare_poleko_KK240_D_SmartPro_med_flakt

  KK240 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 240 liter

  Läs mer
 • KK240 FIT Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK240 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 240 liter

  Läs mer
 • KK350 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK350 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 322 liter

  Läs mer
 • KK350 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK350 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 322 liter

  Läs mer
 • KK400 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK400 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 416 liter

  Läs mer
 • KKS400 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 416 liter

  Läs mer
 • KK400 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK400 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 416 liter

  Läs mer
 • KK500 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK500 FIT S Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK500 FIT S SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 470 liter

  Läs mer
 • KK700 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 600 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT DS Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT DS SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 625 liter

  Läs mer
 • KK700 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 600 liter

  Läs mer
 • KK700 FIT S Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK700 FIT S SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 600 liter

  Läs mer
 • KK750 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 749 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT D Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 FIT D SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 749 liter

  Läs mer
 • KKS750 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KKS750 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ånga, 749 liter

  Läs mer
 • KK750 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK750 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 749 liter

  Läs mer
 • KK1200 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system | bild 2

  KK1200 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 1330 liter

  Läs mer
 • KK1200 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1200 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 1330 liter

  Läs mer
 • KK1450 Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1450 SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp Luftfuktighet med hjälp av ultraljud, 1485 liter

  Läs mer
 • KK1450 FIT P Smart Pro | Klimatkammare | Klimatskåp | Testkabinett | Växtkammare | Fotoperiodiska system |

  KK1450 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 1485 liter

  Läs mer
Produkter

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer om vår Cookie Policy här.