Antigentest NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test - Covid-19 snabbtest från tyska Nal von minden

Antigentest Covid-19 är ett snabbtest för detektion av SARS-CoV-2 virala nucleoprotein antigener i nasofaryngeala och orofaryngeala prover. Coronatester från tyska Nal von minden av högsta kvalitet.

 • På lager för direkt leverans, efterfrågan är mycket stor så vi reserverar oss för förändringar.
 • Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antigentest – läs mer här
 • Vårt Nadal antigentest får 2021-02-18 ömsesidigt erkännande inom EU, i topp gällande specificitet/sensitivitet för Covid-19 antigtentester, läs mer nedan

Beskrivning

Antigentest NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test – COVID-19 Antigen snabbtest från tyska Nal von minden

Antigentest Covid-19 är ett snabbtest för pågående infektion av Covid-19 (Corona) som hjälper till att fånga upp smittade personer i ett tidigt stadium. Därför är företag, mottagningar, inom sjukvården, inom företagshälsovård, för att utfärda reseintyg, idrottsklubbar en del av våra kunder.  Snabbtester är ett utmärkt sätt att arbeta förebyggande, detta för att inte sprida smittan.

Snabbtest för detektion av SARS-CoV-2 virala nucleoprotein antigener i nasala, nasofaryngeala och orofaryngeala prover. Coronatester från tyska Nal von minden av högsta kvalitet.

 • På vårt lager i Sverige för direkt leverans. Vi har hög leveranskapacitet.
 • Nadal Antigentest detekterar de muterade varianterna av Covid-19, se statment här, vårt test detekterar de nya muterade varianterna från Storbritanien, Sydafrika och Brasilien.
 • Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antigentest – läs mer här
 • Ytterligare ett erkännande av vårt antigentest NADAL för detektion av pågående Covid-19 infektion kom 2021-02-18 från EU:s Hälsoskyddskommite (EU Health security committe). Vårt test listas 2021-02-18 som ömsesidigt erkänt inom EU. Vårt NADAL COVID-19 antigentest från tyska Nal von minden för att detektera pågående Covid-19 är i topp gällande sensitivitet/specificitet av alla de antigentester som EU listat som ömsesidigt erkända inom EU (”97.6% sensitivity 99.9% specificity Nasal/NP/OP swab, clinical performance data used in BE”)

 

 • LabTeamet arbetar alltid på att leverera produkter i högsta kvalitet som kan bidra till vårt samhälle, att göra våra kvalitetstester tillgängliga för att bidra till att stoppa spridningen av Covid-19 är ett led i det arbetet.
 • Nal von minden har levererat snabbtester i högsta kvalitet sen över 30år. LabTeamet är Nal von mindens svenska distributör av samtliga deras snabbtester, inklusive NADAL Covid-19 antigentest.

Betydelsen av ett COVID-19 antigen snabbtest

“Varje kategori av test har sin egen unika roll i kampen mot det här viruset.”
– U.S. Food and Drug Administration
NADAL® COVID-19 IgG/IgM Rapid Test* detekterar viruset indirekt. I motsats till det så är NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test (NADAL® COVID-19 Antigen snabbtest/ Corona snabbtest / Corona antigentest) detekterar det direkt genom att se på närvaron av specifika proteiner från SARS-CoV-2 viruset. Således stänger antigen detektering ett diagnostiskt gapp.

För en ideal virus detektion används Nukleokapsid protein (N-protein) som förekommer i större mängd jämfört med andra SARS-CoV-2 proteiner vilket  är specifikt nog för att användas vid diagnostisering. Detta är ett av de 4 viktigaste strukturella proteinerna och är involverat i replikering, transkription och förpackning av virusgenomet.

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test – NADAL® COVID-19 Ag Snabbtest 

Antigen Snabbtestet NADAL® COVID-19 är ett lateralt flödeskromatografiskt immunanalys. Därför används testet för en kvalitativ detektion av SARS-CoV-2, viralt nukleoprotein antigener i humana nasofaryngeala och orofaryngeala prover. Detta innebär att testet är avsett för användning som en hjälp i diagnosen av infektioner med SARSCoV-2. Notera att koncentrationen av viralt nukleoprotein antigen kan variera under förloppet av sjukdomen och kan falla under detektionsgränsen för testet. Ett negativt antigentestresultatet kan därför inte utesluta en möjlig infektion.

Därför är fördelarna med detta antigentest:

 • Hög specificitet
 • Hög känslighet med höga virala belastningar
 • Enkelt att använda
 • Snabba och pålitliga resultat på endast 15 minuter
 • Naso- och orofaryngeala prover
 • Rumstemperatur för lagring
 • Alla testkomponenter och sterila swabs är inkluderade
 • Ingen korsreaktivitet med humana patogeniska coronavirus (såsom hCoV-229E, -HKU1, -NL63 and -OC43) eller influensavirus (såsom influensa A/B)

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antigentest – läs mer här

 • På lager för direkt leverans, efterfrågan är mycket stor så vi reserverar oss för förändringar.

Utöver antigentesterna för Covid-19 är vi även svensk distributör för Covid-19 antikroppstester från tyska Nal von minden – Länk till våra antikroppstester för Covid-19

Antigentest NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rapid test for the detection of SARS-CoV-2 viral nucleoprotein antigens in human nasopharyngeal and oropharyngeal specimens

The importance of a COVID-19 antigen rapid test

“Each category of diagnostic test has its own unique role in the fight against this virus.”
– U.S. Food and Drug Administration
While the NADAL® COVID-19 IgG/IgM Rapid Test* detects the virus indirectly, the NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test detects it directly by looking for the presence of specific
proteins from the SARS-CoV-2 virus. Thus, antigen detection closes a diagnostic gap. The nucleocapsid protein (N) is ideal for virus detection, as it is highly abundant in the virus and
sufficiently specific for SARS-CoV-2. It is one of the 4 most important structural proteins and is involved in replication, transcription and packaging of the viral genome.

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

The NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection
of SARS-CoV-2 viral nucleoprotein antigens in human nasopharyngeal and oropharyngeal specimens. This test is intended for use as an aid in the diagnosis of infections with SARSCoV-2. Note that the concentration of viral nucleoprotein antigens may vary in the course of the disease and might fall below the detection limit of the test. So you cannot rule out a possible infectiousness with a negative test results.

Your benefits at a glance

 • High specificity
 • Highly sensitive with high viral loads
 • Easy to use
 • Fast and reliable test results, just 15 minutes
 • Naso- and oropharyngeal specimens for testing
 • Room temperature for storage
 • All test components, even sterile swabs are included
 • No cross-reactivity with human pathogenic coronaviruses (like hCoV-229E, -HKU1, -NL63 and -OC43) or influenza viruses (like influenza A/B)

Antigentest NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Artikelnummer 243103N-20
Förpackningsstorlek 20 testkassetter
Varumärke NADAL®

 

Infoflyer (EN)
CE- certifikat
Packungsbeilage/Package insert

LEASING / HYRA / AVBETALNING

Vårt samarbete med Wasa Kredit gör att du snabbt och enkelt får förslag på finansiering som passar dina behov Finansiering upp till 100%. Ni slipper binda ert kapital.

Investera nu i rätt utrustning, för att säkra er konkurrenskraft, kapacitet och tillgång till vital utrustning Sprid kostnaden över den tid som utrustningen används. Utrustningen som säkerhet för finansieringen.

Kontakta oss redan idag för ett förslag!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på google
Google+
Dela på linkedin
LinkedIn
Produkter

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer om vår Cookie Policy här.