Direct cooling features evaporator coils in each shelf to cool each compartment directly for maximum
uniformity and minimal recovery time, essentially giving you multiple small ULT freezers in one cabinet.

Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.