Filterless construction prevents complications due to dust in the filter. Dust blocks the air flow through the condenser, which reduces the unit’s ability to effectively dissipate heat. The air that bypasses the clogged air filter carries dirt into the condenser, which increases the energy used in the compressor and generates additional heat for the ambient environment.

Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.