Capp – Produkter och Service

Konstruktionen av varje Capp pipett är noggrann, formen, de väl valda materialen, den optimala funktionen. Varje pipett är individuellt tillverkad och testad av en mycket kunnig mästare inom området.

Vårt motto är att leverera en full linje med vätskemätningsinstrument av robust design, högsta standard och precision. Det är detta som har gjort Capp till förstavalet inom många kritiska laboratorier runt världen.

Capp är ett ISO9001 ackrediterat företag.

  • Pipetter
  • Elektroniska pipetter
  • Pipettspetsar
  • Repeaters
  • Förbrukningsmaterial
  • Pipett controllers