NADAL® COVID-19 Ag(Antigen)+Influenza A/B test 20 testkassetter från tyska Nal von minden

NADAL®-COVID-19-Ag-Influenza-A-B-test-20-testkassetter-Logo

NADAL® COVID-19 Ag(Antigen)+Influenza A/B test 20 testkassetter från tyska Nal von minden

NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B-test är en lateral flödeskromatografisk immunanalys för kvalitativ detektion av SARS-CoV-2 samt virala nukleoproteinantigener influensavirus typ A och B i mänskligt nasofaryngealt provmaterial (se avsnitt 12 ”Begränsningar”).
Detta test är avsett att användas som hjälpmedel vid diagnos av SARS-CoV-2- samt influensavirus typ A och B-infektion. Observera att koncentrationen av virala nukleoproteinantigener kan variera under sjukdomsförloppet och kan ligga under testets gränsvärde. Eventuell smitta hos testpersoner kan ej uteslutas baserat på negativt testresultat.
Testproceduren är inte automatiserad och kräver ingen särskild utbildning eller kvalificering. NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B-testet är endast utformat för professionellt bruk.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.