Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM test 10 testkassetter från tyska Nal-vonMinden

Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM test 10 testkassetter för Corona virus – Covid-19 från tyska nal-von minden GmbH. Testet mäter om p.g.a. infektion av viruset har bildat antikroppar mot COVID-19 viruset (IgM / IgG).

OBS! Dessa snabbtester säljs endast till företag för professionellt bruk – Ej till privatpersoner.
Just nu är leveranstiden 1-2 dagar, efterfrågan är stor så vi reserverar oss för att situationen kan snabbt förändras.

Artikelnr: Nal-243001N-10 Kategorier: , ,

Frågor om Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM test 10 testkassetter från tyska Nal-vonMinden?

Ring 042-300 91 30 eller maila info@labteamet.com

Beskrivning

Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM test 10 testkassetter för Corona virus – Covid-19 från tyska nal-von minden GmbH

OBS! Dessa snabbtester säljs endast till företag för professionellt bruk – Ej till privatpersoner.

Just nu är leveranstiden 1-2 dagar, efterfrågan är stor så vi reserverar oss för att situationen kan snabbt förändras.

Finns även i förpackning med 25 kassetter här.

Kort om dina fördelar med vårt test:

 • Hög sensitivitet och specificitet
 • Enkla att använda
 • Snabba och pålitliga testresultat på bara 10-15 minuter 
 • Testande kan göras på helblod (från stick i finger eller provrör), serum eller plasma
 • Testerna kan lagras i rumstemperatur
 • FAQ – Svar på de vanligaste frågorna
 • CE och IVD märkt
 • Svenska Läkemedelsverket har fått all önskad info om vårt nal-vonminden snabbtest för Covid-19, innefattande all efterfrågad dokumentation, underlag etc. för testet och en dialog runt testet har förts, läkemedelsverket har inte haft någon erinran.

Testet mäter om p.g.a. infektion av viruset har bildat antikroppar mot COVID-19 viruset (IgM / IgG).

Snabbtest Antiktoppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test är en lateral flödeskromatografisk immunoanalys för kvalitativ detektion av anti-SARS-CoV-2 IgG och IgM i humana helblod-, serum- eller plasmaprover hos symtomatiska patienter (se avsnitt 12 ‘Begränsningar’). Observera att i de tidiga stadierna av infektion (3-7 dagar efter uppkomst av symptom) kan anti-SARS-CoV-2 IgG och IgM vara under testets angivna detektionsgräns. Detta test är avsett att användas som ett hjälpmedel för primära och potentiellt sekundära diagnoser av SARS-CoV-2-infektioner. Testproceduren är inte automatiserad och kräver ingen särskild utbildning eller kvalificering.

Testerna som kommer från tyska nal-von minden, har utvärderats noga med kliniska prover från symptomatiska patienter i jämförelse med PCR-metod. Vidare studier görs just nu av sjukhus i Paris, Bremen hospital group, Karolinska Institutet i Sverige, Universitetet i Regensburg och laboratorier från Israeliska regeringen m.fl.. Det har visat sig tydligt att våra tester har gjort mycket bra ifrån sig i dessa studier.

Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test är endast avsedda för professionellt bruk.

COVID-19 (Corona Virus Disease) är en infektionssjukdom orsakad av det nyligen upptäckta coronaviruset SARS-CoV-2. Detta virus var okänt före sjukdomsutbrottet i Wuhan, Kina, i december 2019. De vanligaste symptomen på COVID-19 är feber, torr hosta, trötthet, sputumproduktion, andnöd, halsont och huvudvärk. Vissa patienter kan ha muskelvärk, frossa, illamående, nästäppa och diarré. Dessa symptom uppträder gradvis och är i de flesta fall milda. En del människor blir smittade men utvecklar inga symptom och känner sig inte dåliga. De flesta människor (cirka 80%) återhämtar sig från sjukdomen utan särskild behandling. Cirka en av sex personer som smittas av COVID-19 blir allvarligt sjuka och utvecklar andningssvårigheter. Äldre människor och de med tidigare kända diagnoser såsom högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes är mer benägna att utveckla en allvarlig sjukdom. Hittills har cirka 2 % av de smittade avlidit. COVID-19 överförs som droppsmitta vid närkontakt, till exempel då en smittad person hostar, nyser eller pratar. Dessa droppar kan inandas direkt av andra människor eller kontaminera ytor och föremål som kan vara smittsamma i flera dagar. De flesta uppskattningar av inkubationsperioden för COVID-19 sträcker sig från 1 till 14 dagar, varav människor redan kan vara smittbärare utan att uppvisa sjukdomssymptom. Då det hela tiden uppkommer nya rön runt Covid-19 så hänvisar vi till folkhälsoinstitutet och WHO för mer detaljerad och senaste info om viruset, symptom etc.

Snabbtest Antikroppar NADAL® COVID-19 IgG/IgM Corona översikt:

 • Kvalitativ detektion av SARS-CoV-2 antikroppar (IgM och IgG)
 • Detta test är avsett att användas som ett hjälpmedel för primära och potentiellt sekundära diagnoser av SARS-CoV-2-infektioner.
 • NADAL® COVID-19 IgG/IgM testet kan utföras med helblod (från venpunktion eller fingerstick), serum eller plasma.
 • Ett negativt testresultat kan inte utesluta infektion om vid låg antikroppskoncentration i blodet
 • Hög sensitivitet med 94,1 % och 99,2 % specificitet jämfört med PCR analys

 

För vidare information, besök Nal-vonMindens dedikerade sida för Covid-19 – COVID-19 landing page, där du även kan ställa frågor direkt till experterna

Våra högkvalitativa snabbtester för Covd-19 kommer från tyska Nal-vonMinden, som är en tillverkare av olika snabbtester sen över 30 år med högsta kvalitetskrav. Vi på nal von minden GmbH är specialiserade på professionell in-vitro diagnostik inom den europeiska marknaden. Inom områdena droganalys och medicinsk diagnostik erbjuder vi ett omfattande och innovativt produktsortiment med högsta kvalitet. LabTeamet som distributör av Nal-vonMindens kvalitetsprodukter, uppskattar mycket hela deras kvalitetsfilosofi och kvalitetsarbete. Nal-vonMinden har erfarna specialister som är tillgängliga för att svara på dina frågor: från produktutveckling och teknisk support till kvalitetssäkring.

Nal-vonMinden är noga med att alltid ha högsta kvalitet på sina produkter. Se uttalandet här från vår tyska leverantör Nal-vonMinden gällande diverse mediatäckning för olika antikroppstester – Länk till Pressutlåtande

Testerna har utvärderats med kliniska prover från symptomatiska patienter i jämförelse med PCR-metod. Vidare studier görs just nu av sjukhus i Paris, Bremen hospital group, Karolinska Institutet i Sverige, Universitetet i Regensburg och laboratorier från Israeliska regeringen. Det har visat sig tydligt att våra tester har gjort väldigt bra ifrån sig i dessa studier.

Vi har även fått väldigt bra feedback på vår NADAL IgG/IgM test från Journal of Clinical Microbiology.

Journal of Clinical Microbiology skriver i sin rapport den 10 December 2020:

”none of the evaluated commercial enzyme immunoassay achieved this level of accuracy using the cut-off values suggested by the companies. Within the rapid devices category, only the NADAL assay was able to comply with the minimal requirements in this time window. ” 

”the NADAL assay seems to be the most sensitive of all rapid lateral flow devices.”

 

Serologi för Covid-19 – Information från svenska Folkhälsomyndigheten


NADAL® COVID-19 IgG/IgM test 10 test cassettes

The NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of anti-SARS-CoV-2 IgG and IgM in human whole blood, serum or plasma specimens of symptomatic patients.

Note that in the early stages of infection (3 to 7 days after the onset of symptoms) anti-SARS-CoV-2 IgG and IgM may be below the detection limit of the test. This test is intended for use as an aid in the diagnosis of primary and possible secondary SARS-CoV-2 infections. The test procedure is not automated and requires no special training or qualification. The NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test is designed for professional use only.

COVID-19 (Corona Virus Disease) is the infectious disease caused by the recently discovered coronavirus SARS-CoV-2. This new virus was unknown before the disease outbreak in Wuhan, China, in December 2019. The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, fatigue, sputum production, shortness of breath, sore throat and headache. Some patients may have myalgia, chills, nausea, nasal congestion and diarrhoea. These symptoms begin gradually and are mild in most of the cases. Some people become infected but do not develop any symptoms and do not feel unwell. Most people (about 80%) recover from the disease without special treatment. Approximately one in six people who get infected with COVID-19 becomes seriously ill and develops difficulty breathing. Elderly people, and those with pre-existing conditions, such as high blood pressure, heart problems or diabetes, are more likely to develop serious illness. So far, about 2% of infected people have died.

COVID-19 is transmitted via respiratory droplets that are exhaled by infected people via coughing, sneezing or talking. These droplets can be inhaled or ingested directly by other people or can contaminate surfaces, which can then be infectious for several days. Most estimates of the incubation period for COVID-19 range from 1 to 14 days, during which people might already be infectious without showing disease symptoms.

The NADAL® COVID-19 IgG/IgM Corona Rapid Test at a glance:

 • Qualitative detection of SARS-CoV-2 antibodies (IgM and IgG)
 • Aids in the diagnosis of primary and possible secondary infections
 • With whole blood (finger or venipuncture), serum and plasma feasible
 • A negative test result may not rule out infection due to low antibody concentrations in the blood
 • High sensitivity with 94,1 % and 99,2 % specificity compared to PCR analysis

For further information, simply visit our dedicated COVID-19 landing page

Your benefits at a glance:

High sensitivity and specificity

Easy to use

Fast and reliable test results in just 10 – 20 minutes

Testing can be performed using whole blood (from venipuncture or fingerstick), serum or plasma

Test can be stored at room temperature

 

The tests have been evaluated with clinical samples from symptomatic patients in comparison to the PCR method. Further studies are currently being carried out by hospitals in Paris, the Bremen hospital group, the Karolinska Institute in Sweden, the University of Regensburg and laboratories commissioned by the Israeli government. It is becoming increasingly clear that our tests are doing very well.

Artikelnummer 243001N-10
Förpackningsstorlek 10 testkassetter
Varumärke NADAL®
Press release
Infoflyer (EN)
Patient flyer
Packungsbeilage/Package insert

LEASING / HYRA / AVBETALNING

Vårt samarbete med Wasa Kredit gör att du snabbt och enkelt får förslag på finansiering som passar dina behov Finansiering upp till 100%. Ni slipper binda ert kapital.

Investera nu i rätt utrustning, för att säkra er konkurrenskraft, kapacitet och tillgång till vital utrustning Sprid kostnaden över den tid som utrustningen används. Utrustningen som säkerhet för finansieringen.

Kontakta oss redan idag för ett förslag!

Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.