Marknadsföring, försäljning och distribution av laboratorietekniska produkter och tjänster.

LabTeamet skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende laboratorieprodukter, medicinteknisk utrustning, servicetjänster på laboratorieutrustning, samt tillhandahålla tjänster inom detta område. Kunderna skall alltid känna att vi är med dem hela vägen, att de får marknadens bästa support och service.

Vårt mål är att bli det ledande distributörsföretaget i branschen med en personal som mår bra i en god arbetsmiljö, där vi tillsammans ska ha kul på jobbet.

Med vår kunskap, erfarenhet samt nätverk kommer vi kunna erbjuda våra kunder innovativa produkter från högkvalitativa leverantörer. Våra ledord är Flexibel, Personlig, Professionell och Vänlig som skall vara grunden i allt vi gör.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och leverantörer så att varje nöjd kund och leverantör kan utgöra en framtida referens.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- och miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god introduktion och utbildning för att kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.  

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.

Detta åstadkommer vi genom att:

Helsingborg 2020-05-04

Torbjörn Hansson

VD, Labteamet

Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.