Eppendorf – Produkter och Service

Eppendorf är ett ledande life science företag som utvecklar och säljer labinstrument, förbrukning och service för vätske-, prov- och cellhantering på laboratorier över hela världen. Eppendorfs produkter inkluderar pipetter, automatiserade pipetteringssystem, centrifuger, mixrar, spektrometrar och DNA ampliferingsutrustning såväl som ultra-lågtemp frysar, fermentorer, bioreaktorer, CO2inkubatorer, skakar och cell manipuleringssystem. Labförbrukning såsom pipettspetsar, provrör, mikrotiterplattor och med mera av högsta premium kvalitet. För Eppendorf Sverige, är LabTeamet distributör av största delen av Eppendorfs sortiment.

 Eppendorf Mikrocentrifuger
 Eppendorf Centrifuger
 Eppendorf Kylcentrifuger
 Eppendorf Kyl/värmecentrifuger
 Eppendorf Vacuumcentrifuger (Koncentratorer)
 Eppendorf CO2 inkubatorer
 Eppendorf / New Brunswick – Skakar, Inkubatorer, skakinkubatorer
 Eppendorf Temperature Control and mixing

Pin It on Pinterest